Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:36, 23/09/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,150 21,170 21,240
AUD 18,655 18,689 18,963
CAD 19,034 19,110 19,278
CHF 22,288 22,414 22,729
EUR 27,023 27,098 27,400
GBP 34,364 34,558 34,885
JPY 193.62 194.04 200.98
SGD 16,547 16,622 16,809
CNY 3,450 3,450 3,460
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:36, 23/09/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.591.000, 3.595.000,
SBJ 3.591.000, 3.595.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Thực tập viên tiềm năng 2014