Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỏi đáp
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:26, 31/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,781 15,809 15,998
CAD 16,647 16,714 16,833
CHF 22,266 22,391 22,644
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:26, 31/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,294,000 3,304,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng