Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỏi đáp

 Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type VuThao.Sacombank.TienIch.HoiDap.HoiDap, VuThao.Sacombank.TienIch, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d08d740b2abb2910 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d060fe9c-9e1b-60c1-db1f-4cb91c3a7833.
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:27, 18/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,540 21,560 21,630
AUD 16,657 16,687 16,871
CAD 17,485 17,556 17,699
CHF 22,398 22,524 22,836
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:27, 18/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,200,000 3,050,000
XAU 3,520,000 3,510,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen