Hỏi đáp
Trang 3 trong 1 trang |
1
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:27, 01/08/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,190 21,210 21,270
AUD 19,432 19,467 19,885
CAD 19,303 19,380 19,542
CHF 23,071 23,201 23,524
EUR 28,362 28,440 28,583
GBP 35,347 35,546 36,010
JPY 204.21 205.66 207.45
SGD 16,851 16,927 17,112
CNY 3,434 3,434 3,444
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:27, 01/08/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,654,000 3,659,000
SBJ 3,654,000 3,659,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Hỏi đáp