Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:47, 19/12/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,405
AUD 17,340 17,371 17,626
CAD 18,337 18,410 18,549
CHF 21,575 21,697 21,970
EUR 26,078 26,150 26,425
GBP 33,187 33,374 33,667
JPY 178.67 179.06 181
SGD 16,139 16,212 16,374
THB 622 673
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:47, 19/12/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,518,000 3,528,000
XAU 3,518,000 3,528,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng