Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 07:43, 24/07/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,180 21,200 21,280
AUD 19,882 19,917 20,205
CAD 19,616 19,695 19,880
CHF 23,230 23,361 23,710
EUR 28,351 28,429 28,749
GBP 35,809 36,010 36,359
JPY 206.69 208.15 210.17
SGD 16,990 17,066 17,270
CNY 3,425 3,425 3,426
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 07:59, 24/07/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,668,000 3,673,000
SBJ 3,668,000 3,673,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng