Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2503, 2507
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1329
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:57, 23/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,340
AUD 16,893 16,924 17,148
CAD 16,928 16,996 17,146
CHF 22,730 22,858 23,157
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:57, 23/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,621,000 3,631,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng

 ‭(Hidden)‬ Popup Hidden Content Editor