Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:51, 21/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,620
AUD 16,544 16,574 16,758
CAD 17,482 17,552 17,695
CHF 22,209 22,334 22,641
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:51, 21/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,200,000 3,050,000
XAU 3,510,000 3,500,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng