Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:20, 30/07/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,180 21,200 21,270
AUD 19,750 19,786 20,064
CAD 19,393 19,471 19,644
CHF 23,115 23,246 23,581
EUR 28,250 28,327 28,634
GBP 35,627 35,828 36,159
JPY 205.56 207.01 208.92
SGD 16,919 16,995 17,189
CNY 3,431 3,431 3,442
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:20, 30/07/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,663,000 3,668,000
SBJ 3,663,000 3,668,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng